• 25 maja 2024

Wielu przedsiębiorców obawia się, że państwo może chcieć sprawować dużą kontrolę nad ich działalnością gospodarczą poprzez Centralny Rejestr Faktur (dalej: CRF). Podatnicy czytający prasę codzienną mogą być zaniepokojeni tym, że Ministerstwo Finansów planuje gromadzić wszystkie faktury w tzw. chmurze. Zdaniem resortu takie rozwiązanie byłoby trudne do wdrożenia i mogłoby spowodować zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Rozwiązanie to byłoby również bardzo kosztowne. W Polsce podatników VAT jest prawie dwa miliony. Korzystają oni z różnych systemów. Dlatego zrezygnowano z tego rozwiązania.

Centralny Rejestr Faktur i rozwiązania pokrewne
Ministerstwo Finansów planuje stworzenie nowego rejestru faktur w oparciu o strukturę JPK_VDEK. Podstawowa wersja rejestru ma być dostępna od 01 lipca 2019 roku.

Pliki JPK_VDEK zastąpią pliki JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7K i VAT-7K.
Podatnicy, którzy prześlą do Ministerstwa Finansów pliki JPK_VDEK będą mogli również przesłać informacje o wszystkich fakturach, które otrzymali lub wystawili. Wszystkie te informacje będą przesyłane do centralnej bazy danych Ministerstwa Finansów. W ten sposób powstanie Centralny Rejestr Faktur. Będzie on zawierał informacje o wszystkich fakturach.

Ministerstwo Finansów zaplanowało również uruchomienie kanału zwrotnego, który umożliwi podatnikom przekazywanie informacji zwrotnych. Chciało również skrócić czas, w jakim wysyłane są pliki JPK_VAT. System informacji zwrotnej pozwoliłby organowi podatkowemu na poinformowanie podatnika, jeśli przesłał on plik JPK_VAT zawierający faktury zakupowe, które nie zostały zgłoszone przez sprzedawców. Rejestr może być wykorzystywany nie tylko do kontroli podatkowej. Dzięki informacji zwrotnej podatnicy mogliby sprawdzić, czy faktury wystawione przez ich kontrahentów znajdują się w tym rejestrze.

Kontrola JPK

Organy podatkowe są obecnie jedynymi podmiotami, które mają dostęp do informacji dotyczących rozbieżności w plikach JPK kontrahentów. Kontrola podatkowa musi być brana pod uwagę w przypadku wystąpienia rozbieżności. JPK nie wie, czy jego kontrahent raportował do niego faktury. Służby skarbowe muszą informować podatników o rozbieżnościach, a w skrajnych przypadkach wszczynać kontrolę podatkową. Podatnik, który popełni błąd, może narazić się na negatywne kary i odsetki.

Samodzielna korekta błędów nie powoduje negatywnych konsekwencji
W przypadku samodzielnej korekty błędów Ministerstwo Finansów może zapobiec negatywnym konsekwencjom, takim jak odsetki i kary za zwłokę.

Brak skorygowania pliku JPK w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania przez naczelnika urzędu skarbowego będzie skutkował nałożeniem na przedsiębiorcę 500 zł kary.
Na powyższym rozwiązaniu skorzystają zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe. Organy podatkowe będą miały mniej pracy, ponieważ podatnicy będą mogli skorygować swoje błędy. Będą też chętniej rozliczać się z fiskusem, jeśli nie zostaną ukarani karą lub odsetkami.
JPK - skrócenie okresu sprawozdawczego
Ministerstwo Finansów już wcześniej planowało znaczne skrócenie czasu potrzebnego na raportowanie JPK. Powyższa informacja jest pozytywna, ponieważ będziemy w stanie zweryfikować naszych kontrahentów. Jednak nadmierne skrócenie tego okresu może być bardzo uciążliwe, szczególnie dla małych podatników. Większość osób zleca prowadzenie swojej księgowości księgowym. Prowadzenie firmy może być trudne, jeśli sprawozdawczości jest zbyt dużo. Zamiast zajmować się bieżącą działalnością firmy, podatnik będzie musiał myśleć o wysyłaniu i dostarczaniu dokumentów. Projekt przewiduje, że informacje będą przekazywane do CRF co miesiąc poprzez wysyłkę JPK.

Top