• 25 maja 2024

Coraz częściej mówi się o Krajowym Systemie e-Faktur, szczególnie wśród pomiotów, które posiadają możliwość wystawiania faktur. KSeF jest w rzeczywistości tylko jednym z etapów, który umożliwia wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w administracji. Jego zadaniem jest ułatwienie przeprowadzania rozliczeń pomiędzy firmami, a jednocześnie wpływa na kwestię uzyskania bezpiecznych rozliczeń. System ten zaczął oficjalnie funkcjonować wraz z początkiem bieżącego roku, jednak nie każdy z niego korzysta. Przedstawiamy, czym jest Krajowy System e-Faktur, a także poruszamy kwestię jego obowiązkowości. 

Co to jest krajowy system e-faktur?

Krajowy System e-Faktur skrywa się często pod skrótem KSeF, szczególnie w ostatnich czasach częściej można spotkać się z tą nazwą. Krajowy System e-Faktur to rodzaj centralnej bazy wystawionych faktur. Całość opiera się na systemie teleinformatycznym, nad którym nadzór i administrację sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa. Wykorzystywany on może być zarówno w celu wystawiania jak i odbierania faktur elektronicznych. 

Bardzo wiele osób błędnie spostrzega sposób jego funkcjonowania i utożsamia go z fakturami wystawionymi i odbieranymi elektronicznie. Jednak należy wiedzieć, że on nie ma wielu punktów wspólnych z wystawianymi fakturami elektronicznymi. Krajowy System e-Faktur odnosi się wyłącznie do faktur ustrukturyzowanych, czyli całkiem nowego typu faktur. 

Krajowy System e-Faktur wiąże się z szeregiem korzyści dla podmiotów, które będą z niego korzystały. W pierwszej kolejności należy dostrzec, że znika obowiązek przechowywania i archiwizowania faktur, ponieważ system będzie przechowywał je przez 10 lat. Dodatkowo, sprawniej będzie funkcjonował obrót gospodarczy. Przestanie funkcjonować duplikat faktury. Najistotniejsze jest jednak, że osoby wystawiające faktury ustrukturyzowane będą objęte skróconym okresem zwrotu VAT i to aż o 1/3, z 60 dni na 40 dni. Równolegle zniknie obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur. 

Czy KSeF jest obowiązkowy czy dobrowolny?

W obiegu pojawiają się nieustannie sprzeczne informacje związane z obowiązkiem  stosowania Krajowego Rejestru e-Faktur. Stąd też można usłyszeć juz informacje, że jego wprowadzenie i stosowanie jest obowiązkiem, a osoby, które tego nie robią spotka kara.

Obecnie, osoby, które korzystają z Krajowego Systemu e-Faktur robią to całkowicie dobrowolnie. Nie ma takiego obowiązku, choć niewątpliwie Ministerstwo Finansów zmierza w tym kierunku i chce, aby był on powszechnie wykorzystywany przez wszystkie podmioty, które posiadają zdolność do wystawiania faktur. W konsekwencji, Krajowy System e-Faktur w przyszłości stanie się obowiązkowy, na co Komisja Europejska wyraziła swoją zgodę. W następnej kolejności, Krajowy System e-Faktur musi uzyskać akceptację ze strony Rady Unii Europejskiej.

KSeF

KSeF - od kiedy obowiązuje?

Podmioty, które chcą dobrowolnie skorzystać z Krajowego Systemu e-Faktur mogą z powodzeniem to robić od 1 stycznia 2022 roku. Jego wprowadzenie odbyło się razem z wprowadzeniem szerokiego pakietu zmian podatkowych, które odbyły się pod hasłem SLIM VAT 2. Choć został on dopuszczony do użytkowania to jednak przez podmioty, które chcą to robić dobrowolnie. Obecnie nie jest to egzekwowane i wymagane w jakikolwiek sposób przez ustawy lub Instytucje. 

Krajowy System e-Faktur został udostępniony podmiotom z dniem 1 stycznia 2022 roku, jednak ograniczone jest to wyłącznie do grona chętnych osób. Jak wiadomo, w planach Ministerstwa Finansów jest obowiązkowe wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur i ku temu zaczął stawiać pierwsze poważne kroki. W pierwszej kolejności należy dostrzec, że na jego funkcjonowanie zgodę wyraziła Komisja Europejska, teraz konieczna jest także akceptacja ze strony Rady Unii Europejskiej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że to nastąpi prawdopodobnie w przeciągu najbliższych kilku tygodni, zatem jego wprowadzenie nie staje pod znakiem zapytania. Krajowy System e-Faktur z dużym prawdopodobieństwem będzie obowiązywał już w następnym roku, jednak dokładna data nie jest obecnie nikomu znana. Mówi się o trzecim kwartale 2023 roku, choć ta data nadal jest ruchoma. 

Osoby, które obecnie korzystają z KSeF są na lepszej pozycji, ponieważ w ten sposób zyskują czas i można śmiało powiedzieć, że zapobiegają powstaniu karuzeli VAT. Popularyzacja tego systemu pozwoli na wdrożenie pożądanej przez wszystkim innowacyjność w usługach administracyjnych, a także o wiele łatwiej będzie przebiegała kwestia rozliczeń, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa. 

Top